Spletna stran zadusevnozdravje.si – Votan komunikacije

Za duševno zdravje

Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Program povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva.

Namen spletne strani zadusevnozdravje.si je uporabnikom nuditi vse potrebne informacije o različnih oblikah pomoči in po najbližji poti popeljati do njemu primernega vira pomoči. Glavno navigacijsko vrstico smo prečistili in vanjo umestili vsebine, ki se konstantno nadgrajujejo in dodajajo.

Stran vsebuje tudi konfigurator z zemljevidom, kjer lahko uporabnik z uporabo filtrov pride do vira pomoči, ki odgovarja na njegovo konkretno težavo kot tudi do vira pomoči, ki mu je najbližje regijsko.

Tip projekta

Spletna stran

Naročnik

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Spletna stran zadusevnozdravje.si – Votan komunikacije
Spletna stran zadusevnozdravje.si – Votan komunikacije
Votan komunikacije

Želite sodelovati z nami? Pa začnimo!