Osnovna šola Stranje – Votan komunikacije

Osnovna šola Stranje

Za osnovno šolo Stranje smo pripravili novi logotip in spletno stran os-stranje.si. Na spletni strani so pregledno predstavljene relevantne vsebine za učence, starše in učitelje. Poslanstvo OŠ Stranje je pomagati učencem pri pridobivanju znanja, spretnosti ter moralnih vrednot, da bodo postali samozavestni in odgovorni odrasli.

Tip projekta

Spletna stran

Naročnik

Osnovna šola Stranje
Osnovna šola Stranje – Votan komunikacije
Osnovna šola Stranje – Votan komunikacije
Osnovna šola Stranje – Votan komunikacije
Votan komunikacije

Želite sodelovati z nami? Pa začnimo!