Proces snovanja in izvedbe oglaševalske kampanje

Naj gre za kampanjo s samo dvema komunikacijskima elementoma ali dogodek, ki poteka le na prodajnem mestu, vedno začnemo na isti točki. S strategijo in razmislekom, ki nas bosta pripeljala do najboljšega rezultata. Zato:
Votan komunikacije

1. Poslušamo

Dobre tržne znamke se ne zgodijo same po sebi. Za njimi stojijo jasne poslovne vizije in jasni poslovni cilji, hkrati pa tudi poglobljeno razumevanje zahtev in potreb tarčnih javnosti. Zato vas sprašujemo, zato vas poslušamo, raziskujemo vaše trge, spremljamo in analiziramo vašo in svojo konkurenco. Redno spremljamo vse oglaševalske kampanje, pregledujemo podatke ter ves čas odkrivamo področja, ki se jim je treba prilagoditi, da bi zagotovili čim večjo uspešnost vsake naše komunikacije.
Votan komunikacije

2. Načrtujemo

Oboroženi s podatki in znanjem skupaj z vami razmišljamo, načrtujemo in pripravimo najučinkovitejšo strategijo nastopov na trgu in pristopov h kupcem. Najprej jasno opredelimo značilnosti vašega podjetja in tržne znamke, njeno vizijo, vrednote, osebnost, opredelimo tudi njene edinstvene lastnosti ter obljube, ki jih skriva v sebi, predvsem pa dodobra spoznamo vašega kupca. Hkrati analiziramo vašo in svojo konkurenco ter z jasnim pozicioniranjem poudarimo razlikovalne in pozitivne lastnosti tržne znamke. S strateškim medijskim načrtom, ki pojasnjuje in utemeljuje vaš položaj na trgu in vodi vaše trženjsko in komunikacijsko prizadevanje, določimo smer komunikacije. Ko je okvir postavljen, se premaknemo na naslednjo stopnjo – snovanje.
Votan komunikacije

3. Snujemo

Snovaje je ustvarjalni proces, skozi katerega vaša tržna znamka oživi in si pridobi osebnost. Z usklajenim vizualnim in verbalnim jezikom vzpostavljamo edinstveno osebnost in jasno pozicijo vaše znamke, prek vseh komunikacijskih kanalov (digitalnih, elektronskih, tiskanih, notranjih in zunanjih) pa jo predstavljamo z jasno identiteto, živahnimi posnetki in prepričljivo interpretacijo zgodbe. Zato naša komunikacija vašo znamko jasno ločuje od konkurence, ustvarja in spodbuja željo po nakupu.
Votan komunikacije

4. Izpeljemo in analiziramo

Pri izvedbi komunikacijskih aktivnosti sodelujemo z najboljšimi. Zato za vsako kampanjo ali komunikacijo, s katero se ukvarjamo, sestavljamo svojo ekipo najbolj bleščečih, najustvarjalnejših in najbolj nadarjenih posameznikov, znotraj in zunaj naše agencije ter najinovativnejših produkcijskih hiš. Le tako lahko zagotovimo, da so vse naše kampanje odlično izpeljane, opažene in učinkovite ter da so prav vsi komunikacijski elementi pravočasno in strokovno izpeljani. Tudi pri izvedbi komunikacijskih aktivnosti z vami tesno sodelujemo. Tako zagotovimo, da so standardi in strategija tržne znamke skladni z vašimi korporativnimi vrednotami, zastavljenimi cilji in hotenji ter našo, tržnokomunikacijsko stroko. Verjamemo, da je komunikacijsko skrb za tržno znamko treba razumeti kot pomembno naložbo v njeno, vašo in našo prihodnost.
Votan komunikacije

Želite sodelovati z nami? Pa začnimo!