Storitev

Marketinška strategija

Votan komunikacije

Marketinška strategijaje postopek načrtovanja, razvoja in izvajanja dejavnosti podjetja za pridobitev konkurenčne prednosti v izbrani niši. Podjetje mora poznati svoje trenutno stanje, konkurenco in poslovno okolje, v katerem deluje. Za podjetje izdelamo načrt ukrepov, s katerimi bo doseglo želeno ciljno skupino in zastavljene cilje.

Kaj je vključeno:

  • analiza trga in ciljne skupine – določanje ciljne skupine in niše za targetiranje na podlagi izsledkov raziskav,
  • določitev merljivih ciljev – jasno določanje trženjskih ciljev, usmerjenih v vnaprej opredeljeno poslovno vizijo,
  • oblikovanje strategije in taktik – razvoj konkretnega trženjskega načrta in taktik za doseganje ciljev,
  • izvajanje in nadzor – izvajanje strategije s spremljanjem rezultatov in prilagajanjem kampanj glede na učinke.

Trajanje projekta: 4 tedni

Začetna cena: 1.500 €

Votan komunikacije

Obrazec za povpraševanje

* obvezna polja
Votan komunikacije

Ostale storitve

Votan komunikacije

Želite sodelovati z nami? Pa začnimo!